درخواست نسخه نمایشی

در این بخش می توانید با درخواست نسخه نمایشی اطلاعات ورود به سیستم را دریافت کرده و بخش مدیریت و کاربری را به مدت ۲۴ ساعت تست کنید.کافیست اطلاعات خواسته شده در فرم را تکمیل و ارسال کنید تا پس از انجام مراحل فنی اطلاعات مورد نیاز به تلفن همراه شما پیامک شود.
چنانچه نیاز به راهنمایی و اطلاعات بیشتر داشتید با بخش پشتیبانی مکاتبه یا تماس بگیرید.

نام و نام خانوادگی لازم
تلفن همراه لازم
کدملی لازم
کلید امنیتی
کلید امنیتی لازم
www.iwww.ir | Arisa Software Group
Copyright 2011-2018 All Right Reserved